1. เว็บไซท์ GDTsoccer.com ไม่สนับสนุนให้สมาชิก และทุกท่านเล่นการพนัน


                 2. เว็บไซท์ GDTsoccer.com ไม่รับพนันบอลผ่านเว็บไซท์ เราเปิดมาเพื่อบริการข้อมูลฟุตบอลผ่านเว็บไซท์เท่านั้น ซึ่งเปรียบเสมือนกับหนังสือพิมพ์กีฬาฟุตบอลบนอินเทอร์เนต


                 3. จุดประสงค์การบริการข้อมูลของเรา เพื่อให้ท่านสมาชิกได้รับทราบข้อมูลฟุตบอลแล้ว นำข้อมูลฟุตบอลไปใช้ในทางที่ถูก อาทิเช่น เลือกเชียร์ทีมที่มีโอกาสชนะมากที่สุด เราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันโดยเด็ดขาด


                 4. สมาชิกทุกท่านจะต้องไม่นำข้อมูลที่ได้จาก GDTsoccer.com ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย และไม่นำไปจำหน่ายต่อหรือให้สิทธิผู้อื่นที่ท่านสมาชิกไม่รู้จักร่วมใช้ด้วย หากทาง GDTsoccer.com สามารถตรวจสอบได้ เราจะยกเลิกสมาชิกท่านนั้นทันที


                 5. ในการสมัครรับบริการกับ GDTsoccer.com เป็นความพึ่งพอใจของท่านเอง ซึ่งทาง เราไม่ได้บังคับหรือหลอกลวงท่านเพื่อให้ท่านมาสมัครรับบริการกับ GDTsoccer.com


                 6. เว็บไซท์ GDTsoccer.com จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีการฟ้องร้องทางกฎหมาย อันเนื่องมากจากการกระทำ ที่ไม่สมควรของสมาชิก


                 7. การปรับเปลี่ยนโปรโมทชั่นและสิ่งอื่น ๆ ของทาง GDTsoccer.com สามารถ ปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ท่านสามารถติดตามได้เองผ่านเว็บไซท์